Štampa

OFSET ŠTAMPA

Ofset štampa spada u grupu ravne štampe. Koristi se za štampu na različitim vrstama papira (do 350g) i na samolepljivim papirnim folijama. Zahtevni poslovi se rade na višebojnim ofset mašinama, a za manje tiraže i za štampu “spot bojama” koristimo jednobojne ili dvobojne ofset mašine. Ovu štampu prati čitav sistem grafičke dorade, kako mašinske tako i ručne knjigovezačke.

DIGITALNA ŠTAMPA

Digitalna štampa je najbrži i najkvalitetniji vid dobijanja štampanog otiska. Znatno je jeftiniji od ofset štampe na malom tiražu. Priprema direktno sa kompjutera odlazi na digitalni printer, koji za nekoliko trenutaka izbacuje prvi otisak. Za samo nekoliko sati možete dobiti čitav set za poslovnu korenspodenciju, sa odštampanim logotipom na koverti, papiru i slično.

Štampa može biti jednostrana ili obostrana (duplex), na papiru od 80 do 300g i to na:

  • digitalnim papirima
  • kunzdruku
  • samolepljivim belim i providnim papirnim folijama
  • dekorativnim, reljefnim i metalik kartonima

SITO ŠTAMPA

Tehnika kojom je moguće ostvariti otisak gotovo na svim ravnim površinama:

  • metalu
  • pvc-u
  • prirodnoj i veštačkoj koži
  • tekstilu
  • staklu

ZLATOTISAK (FOLIATISAK / TERMOŠTAMPA)

Zlatotisak je tehnika visoke štampe gde se otisak dobija termičkim prenošenjem metalizirane folije na podlogu. Na taj način dobija se otisak visokog zlatnog ili srebrnog sjaja, kakav je praktično nemoguće dobiti drugim tehnikama štampe. U novije vreme osim uobičajene zlatne moguće je otisnuti i brojne druge folije (u bojama, matirane, sa UV-lakom, transparentne…)

BLINDRUK (SUVI ŽIG)

Blindruk je efekat gde se magnezijumskim klišeima uz pomoć visokog pritiska na mekanoj podlozi dobija reljefan otisak. Žig može biti udubljen ili ispupčen, u zavisnosti od toga da li se koristi jedan ili dva klišea. Oni mogu da budu u pozitivu ili negativu, a u kombinaciji  sa zlatotiskom bi se dobio dodatni „3D“ efekat.